Paro Gooi - parodontologie · implantologie · autotransplantatie

Patiënt

Afspraak maken

Behandeltraject

Hoe verloopt het behandeltraject?


Behandeltraject Paro Gooi

1. Doorverwijzing
Uw tandarts, mondhygiënist, orthodontist of specialist heeft u doorverwezen voor een afspraak bij Paro Gooi. Mocht u reeds van een andere parodontoloog of implantoloog  een behandelplan en kostenbegroting hebben ontvangen, dan kunt u bij ons een afspraak maken voor een ‘second opinion’. Dit kan zonder verwijsbrief.

 2. Afspraak maken
Met uw verwijsbrief kunt u een afspraak maken. Laat hier uw contactgegevens achter, dan bellen wij u terug voor een afspraak.
Wij willen u vragen om de volgende documenten mee te nemen als u deze nog niet heeft geüpload:


  • Verwijsbrief van uw tandarts of mondhygiëniste 
  • Legitimatiebewijs (paspoort, ID-bewijs of een Nederlands rijbewijs) ter controle van uw BSN
  • Zorgverzekeringspas;
  • Ingevulde gezondheidsvragenlijst.
  • Overzicht van eventuele medicatie (uw apotheker kan een uitdraai maken);
  • Eerdere onderzoeksgegevens (zoals röntgenfoto’s- bij voorkeur niet langer dan 3 maanden oud)

Er zijn veel patiënten die het spannend vinden om naar de tandarts te gaan, laat staan naar een specialist. Geeft dit gerust aan als dit zo is. We nemen graag de tijd voor u.

 3. Eerste onderzoek
Bij binnenkomst wordt u een warm welkom geheten door onze baliemedewerker en assistentes. Mocht u de gezondheidsvragenlijst nog niet in hebben gevuld, dan is daar nu de gelegenheid voor. Om u zo goed mogelijk te helpen is het voor ons belangrijk dat wij juist en volledig worden geïnformeerd over uw gezondheid, leefstijl en medische geschiedenis. Wij willen u vragen om de gezondheidsvragenlijst naar alle eerlijkheid in te vullen. Alle privacygevoelige gegevens worden volgens de privacywetgeving (AVG-richtlijnen) gedocumenteerd. Alle medewerkers van Paro Gooi hebben een beroepsgeheim.

Na het afronden van de administratie komt u eerst voor een intakegesprek. De parodontoloog zal met u uw wensen en eventuele klachten bespreken. Daarna gaat u door naar de behandelkamer voor het onderzoek. Er zullen normale kleurenfoto’s gemaakt worden. Na het onderzoek wordt bepaald of er aanvullende röntgenfoto’s nodig zijn.


Uiteindelijk keert u terug naar de bespreekkamer om met de parodontoloog de bevindingen en het eventuele behandelplan te bespreken. U ontvangt na afloop een informatiepakket. Zo kunt u thuis, in alle rust, alle informatie nog eens teruglezen. 

Binnen Paro Gooi stellen wij een diagnose en wordt een behandelplan (inclusief kostenbegroting) opgesteld. Bij uw eigen zorgverzekeraar kunt u nagaan welk gedeelte van de kostenbegroting wordt vergoed. Graag informeren wij u over de verschillende mogelijkheden bij zorgverzekeraars.

 4. Behandeling(en)
Op basis van het behandelplan zullen wij de behandelingen uitvoeren. Kwaliteit van onze patiëntenzorg is erg belangrijk. Medewerkers van Paro Gooi willen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over onze behandelingen, maar ook dat u zich veilig voelt. Iedere collega is gediplomeerd en heeft een ruime ervaring binnen zijn of haar vakgebied. Ook werken wij volgens strikte hygiëne en veiligheidsprotocollen.

5. Nazorg & controle 

Nadat alle behandeling(en) uit zijn gevoerd, komt de nazorgfase. Het doel van de nazorgfase is het zo stabiel mogelijk houden van de behaalde resultaten en zo voorkomen van toekomstige tandvlees problemen.  Tijdens de nazorg halen wij niet alleen uw aanslag en/of tandsteen weg, maar besteden wij ook tijd aan uw poetsgedrag. Zodat u thuis uw eigen mondhygiëne zo goed mogelijk kunt onderhouden. Samen met u willen wij eraan werken dat u zo min mogelijk terugkomt naar de praktijk. Het uiteindelijke doel is dat u voor de nazorg weer naar uw eigen tandarts of mondhygiënist gaat.


Tarieven

Voor uw behandeling wordt een kostenbegroting gemaakt.
Het is belangrijk dat u vooraf weet waar u aan toe bent. Wij raden u aan om bij uw verzekering te informeren naar de vergoeding van de behandelkosten. De ziektekostenverzekeraars hanteren uiteenlopende vergoedingen. Dit is sterk afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de gekozen verzekeringsvorm.


Paro Gooi hanteert de tarieven conform de wettelijk vastgestelde Prestatie- en tariefbeschikking Tandheelkundige zorg.

De maximale tandartstarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Zorgsector Mondzorg). De vastgestelde prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg voor 2021 (geldend vanaf 01-01-2021 tot en met 31-12-2022) kunt u vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (via de link hier onder).

De tarieven zijn exclusief eventuele bijkomende techniekkosten. Prestatie- en tariefbeschikking tandheelkundige zorg (2021)


U ontvangt uw factuur via Infomedics

In onze praktijk geven wij graag aandacht en zorg aan u. Daarom hebben wij de financiële administratie uitbesteed aan factureringsbedrijf Infomedics. Dit betekent dat u een factuur ontvangt van Infomedics uit naam van het Paro Gooi


U ontvangt uw factuur bij voorkeur digitaal, zorg ervoor dat uw juiste e-mailadres en 06-nummer bekend zijn bij Paro Gooi. Uw factuur toch liever op papier ontvangen? Geef dit door aan de balie van Paro Gooi of bel 035-7440443.

Afspraak maken

Als u bent doorverwezen dan kunt u hier uw eerste afspraak maken.